Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεν βίντεο ή τα βίντεο που φιλοξενούνται σε αυτό το site. Οποιοδήποτε από τα βίντεο μπορείτε να βρείτε εδώ μπορεί να πάρει δωρεάν σε ιστοσελίδες όπως το Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast, και πολλοί άλλοι. Σημείωση εμείς δεν υποσχόμαστε ούτε εγγυάται την υπηρεσία μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ενέργεια των χρηστών μας. Δεν έχουμε καμία συνεργασία και δεν ζητούν να έχουν συνεργασία με κάθε ιδιοκτήτη του βίντεο ή ρεύμα που δίνεται στην ιστοσελίδα μας. Όλα τα περιεχόμενα είναι copyright των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

1. Αρμοδιότητες

1.1 Αν κάναμε ό, τι είναι δυνατόν για την προετοιμασία του site μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι τεχνικά αδύνατο να τρέξει χωρίς ελαττώματα. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση μπορεί να δοθεί σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν θα είναι λειτουργική, λόγω των βλαβών ή συντήρησης.

1.2 Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους και εκτιμούμε απόλυτα την εργασία τους. Ωστόσο, δεν είναι υπεύθυνοι για αυτές τις πληροφορίες.

1.3 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας είναι σύμφωνη με τη σουηδική νομοθεσία, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους σχετικούς τοπικούς νόμους σε άλλες δικαιοδοσίες.

2. Συνδέσεις προς και από την ιστοσελίδα

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να έχει συνδέσμους υπερκειμένου σε περιοχές που οργανώνονται από τρίτους. Είμαστε για να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο οποιασδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που τους.

3. Χρήση των πληροφοριών

3.1 Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Ετσι, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ό, τι κάνετε με αυτό. Μπορείτε να διανείμετε πληροφορίες, αν αρχικούς ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τίποτα εναντίον.